Meer dan 400 jaar geleden ontstond in Benthuizen een kleine Hervormde gemeente. Haar kerkgebouw aan de Dorpsstraat bepaalde samen met de molen lange tijd de skyline van dit dorp. De torenflats in de wijk Oosterheem van Zoetermeer steken echter sinds 2004 met kop en schouder boven alles uit. Toch blijft voor deze kerkelijke gemeente haar kerkgebouw een centraal punt in deze woonkern van de burgerlijke gemeente Rijnwoude.

Binnen de grenzen van deze Hervormde gemeente bevinden zich nog drie kerkgebouwen t.w. van de Protestantse Gemeente “De Hoeksteen”, de Gereformeerde Gemeente en de Oud- Gereformeerde Gemeente in Nederland. Er is één predikantsplaats met een predikant voor gewone werkzaamheden. De kerkenraad bestaat uit 4 wijkouderlingen, 1 ouderenouderling, 1 jeugdouderling, 3 ouderlingen-kerkrentmeesters, 4 diakenen en 1 scriba. De Hervormde gemeente Benthuizen is ingedeeld bij de Protestantse classis Zoetermeer.

De wortels van de gemeente liggen kerkhistorisch gezien in de Reformatie. Met behoud van deze identiteit weet ze zich opgenomen in de Protestantse Kerk in Nederland. Op grond van Gods Woord ziet de gemeente zich als openbaring van het Lichaam van Christus. In prediking, onderwijs en toerusting, pastoraat, diaconaat en missionair bezig zijn, zoekt zij God lief te hebben en te eren door Christus Jezus. In haar beleidsplan is meer informatie te vinden over de plaatselijke situatie van de gemeente.


Gemeenteberichten